เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาล

 

<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.kasemrad.co.th/Bangkae/uploads/ckeditor/072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44/images/History hospital-01.png" src="http://www.kasemrad.co.th/Bangkae/uploads/ckeditor/072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44/images/History hospital-01.png" 700px;="" height:="" 995px;"="">