เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล


<span 22px;"="">“ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องของเราจะมีส่วนสร้างความประทับใจแก่ท่านและคนที่ท่าน รักในโอกาสต่อไป ”