เกี่ยวกับเรา

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล


เนื่องในโอกาส โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคก้าวสู่ปีที่ 32 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับการดำเนินงานในธุรกิจสุขภาพนั้น ทางโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพ ด้านการรักษาพยาบาล อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ต้องขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของท่านเพราะ
“สุขภาพที่ดีมีค่ามากกว่าสิ่งใด”

 

“ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องของเราจะมีส่วนสร้างความประทับใจแก่ท่านและคนที่ท่าน รักในโอกาสต่อไป ”