ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

■ บริการเฉพาะทาง
- ทันตกรรมทั่วไปบริการตรวจ และรักษาทางทันตกรรมทั่วไป รวมถึงการให้คำปรึกษา และแนะนำทางทันตกรรมป้องกัน
- ทันตกรรมสำหรับเด็กทัศนคติที่ดี ในการรักษาทันตกรรมต้องเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรก ทันตแพทย์สำหรับเด็ก จึงแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อตรวจและสอนวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก ทำให้เด็กมีโอกาสเกิดโรคฟันผุน้อยที่สุด
- ทันตกรรมจัดฟันทำไมต้องจัดฟัน ควรเริ่มจัดฟันตั้งแต่เมื่อไหร่ ปัญหาใดควรรีบแก้ไข ตั้งแต่ช่วงที่ยังคงมีการเจริญเติบโต ฟันยื่น ฟันห่าง ฟันซ้อนเก ฟันไม่สบกัน และหลากหลายปัญหาเกี่ยวกับการเรียงตัว ของฟัน ทันตแพทย์จัดฟันสามารถให้บริการ ให้คำปรึกษา และการรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
- ทันตกรรมตกแต่ง
- ทันตกรรมรักษารากฟันบริการรักษาโรคในรากฟันที่มีการอักเสบติดเชื้อ ปวด บวม เนื่องจากสาเหตุฟันผุ ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ และอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บรักษาฟันไว้ใช้ประโยชน์ และเพื่อความสวยงาม
- ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือก) บริการดูแลให้คำปรึกษาโรคเหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ ภาวะมีกลิ่นปาก รวมถึงการทำศัลยกรรมปริทันต์ เพื่อแก้ไขสภาพเหงือกให้มีความสวยงาม
- ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) บริการใส่ฟันปลอม ทั้งชนิดติดแน่น และถอดได้ เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟัน เพื่อความสวยงามได้ ให้บริการใส่ฟันติดแน่นชนิดรากเทียม (Dental Implant) โดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง
- ศัลยศาสตร์ช่องปากบริการรักษา ให้การรักษาการผ่าตัดฟันคุด อาการบวมบริเวณช่องปากและใบหน้า รวมถึงถุงน้ำในกระดูกขากรรไกร
- การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยีแบบ "แสงเย็น" (Cold Light) เป็นระบบเดียวที่ได้รับการรับรองจาก FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ระยะเวลาในการฟอกสีฟันเพียง 60 นาที ลดอาการเสียวฟันและได้ผลดี
- ทันตกรรมรากฟันเทียมอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ฟันถูกถอนออกไป ผู้ที่กำลังจะต้องถอนฟัน หรือผู้ที่ใส่ฟันปลอมถอดได้ ผู้ที่ใส่ฟันปลอมติดแน่น แต่ไม่เป็นที่พอใจ รากเทียมเป็นวิวัฒนาการใหม่ที่ทันสมัย ช่วยสำหรับการใส่ฟันชนิดติดแน่นใกล้เคียงธรรมชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- ทันตกรรมรากเทียม ระบบ Astratech, Zimmer และ Osstem
- เคลือบผิวฟัน (Porcelain Veneers) แก้ไขปัญหารูปร่าง สี การเรียงตัวของฟัน ด้วยแผ่นเซรามิกเคลือบผิวฟัน
- ครอบฟันเซรามิก-สีเหมือนฟันธรรมชาติ แข็งแรง สวยงาม
- การอุดฟันด้วย-วัสดุเรซินสีเหมือนฟันธรรมชาติ
- บูรณะฟันที่ผุ แตกบิ่นเป็นรอยกว้างด้วย Porcelain Inlay,Onlay
- แก้ไขความผิดปกติของสีฟันจากยาปฏิชีวนะ (Tetracyclin Stain)
- การจัดฟันแบบเร่งด่วน (DamonQ Braces System)
- เลเซอร์-ฟอกฟันขาวและรักษาแผลร้อนในภายใน 3 นาที
- ฟอกสีฟันระบบ Boost ซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของอเมริกา

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่

โทร. 0-2804-8959 ศูนย์ทันตกรรม ต่อ 5066, 5112

คณะแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงกมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางจัดฟัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17:00 - 20:00 ศูนย์ทันตกรรม
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์หญิงชโลบล ฉัตรชัยวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางเด็ก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 09.00 - 17.00 แผนกทันตกรรม
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

ทันตแพทย์ณพล ชีวชาตรีเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี    
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00 - 17.00 (สัปดาห์ 1,3) ทันตกรรม