ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

เวลาเปิดทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่

โทร. 0-2804-8959 ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ต่อ 8160, 8162, 8322

คณะแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นายแพทย์จักรพรรดิ์ อัตติยะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

-

-
อังคาร - -
พุธ

17:00 - 20:00

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
พฤหัสบดี

17:00 - 20:00

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ศุกร์

-

-
เสาร์ - -

 

นายแพทย์บุญช่วย จงไกรรัตนกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

07:00 - 17:00

อายุรกรรรม

จันทร์

07:00 - 16:00

อายุรกรรรม
อังคาร

07:00 - 16:00

อายุรกรรรม
พุธ

07:00 - 16:00

17:00 - 20:00

อายุรกรรรม
พฤหัสบดี

07:00 - 16:00

17:00 - 21:00

อายุรกรรรม
ศุกร์

07:00 - 16:00

อายุรกรรรม

เสาร์ - -