ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช

ข้อมูลทั่วไป

■ ขอบเขตการให้บริการ
มะเร็งทางนรีเวช หรือมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี นับว่าเป็นโรคที่เมื่อเป็นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณสุภาพสตรีในหลายๆ ด้านทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคมมะเร็งทางนรีเวชที่พบได้บ่อยที่สุดและเป็นสาเหตุการคเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของสตรีไทยได้แก่ มะเร็งปากมดลูก รองลงมาได้แก่มะเร็งรังไข่ และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวชจึงให้บริการเพื่อวางแผนป้องกัน ตรวจสืบค้นมะเร็งทางนรีเวชและให้การรักษาเมื่อตรวจพบรอยโรค โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวช
■ บริการเฉพาะทาง
1. การตรวจสุขภาพทางนรีเวชหรือ การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งของระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยใช้วิธี Liquid – Based Cytology (LBC) เช่น Thin Prep, Cy-Prep ซึ่งสามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีเดิมที่เคยตรวจกันมา
- การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (Vaginal Ultrasound) เพื่อสืบค้นโรคที่ช่อนเร้น และสามารถค้นหาเนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ ช็อกโกแลตซีสต์ เนื้องอกรังไข่ ในระยะเริ่มแรกได้เร็วขึ้น โอกาสในการรักษาหายจึงเพิ่มมากขึ้น
- การตรวจชนิดของไวรัส HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูด โดยวิธี HPV DNA ใช้ร่วมกับการตรวจแบบ Liquid – Based Cytology (LBC) Pap Smear ทำให้สามารถค้นหาความผิดปกติของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ในระยะแรกเริ่มและแพทย์จะรักษาให้หายขาดได้โดยง่ายก่อนที่มะเร็งปากมดลูกจะเกิดขึ้น
- การส่องกล้องตรวจความผิดปกติของปากมดลูกแล้วนำเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมาตรวจทางพยาธิ(Colposcopy) มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่สงสัยเป็นมะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรก โดยทั่วไปนิยมส่องกล้องตรวจในผู้ที่พบความผิดปกติจากการตรวจ LBC
2. การตัดเนื้อปากมดลูกตรวจโดยใช้กล้องคอลโปสโคปช่วย (Colposcopic Directed Biopsy)
3. การจี้เย็น (Cryosurgery) คือการทำลายมะเร็งโดยทำให้บริเวณที่เป็นมะเร็งเย็นจนเป็นน้ำแข็ง
4. การตัดมดลูกด้วยลวดไฟฟ้า (Loop Electrosurgical Excision Procedure) หรือ LEEP เป็นการใช้ห่วงโลหะบางๆ ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าผ่านผ่าตัดเอาเซลล์ที่ผิดปกติออกจากมดลูก
5. การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) คือ การใช้ยาต้านมะเร็งซึ่งสามารถผ่านไปถึงทุกส่วนในร่างกาย เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งรวมทั้งเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปในอวัยวะอื่นๆ ด้วย โดยมีแผนกเคมีบำบัดภายใต้การดูแลของทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรักษาโรคมะเร็งทางนรีเวชและพยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรม
6. การผ่าตัด (Surgery) ทั้งการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษามะเร็งนรีเวช (Laparoscopic Gynecological Cancer Surgery) และการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (Open Gynecological Cancer Surgery)

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

-