ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
586, 588 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2804-8959-70
โทรสาร : 0-2454-1914

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
ผู้จัดการคุณภาพ QM

ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ QM

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการคุณภาพ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิสัญญี

ตำแหน่ง : พยาบาลวิสัญญี

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำแผนกวิสัญญี
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาการ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาการ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาการ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการ IPD SC

ตำแหน่ง : ผู้จัดการ IPD SC

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัการ IPD-SC
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เพศ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
ผู้จัดการพยาบาล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการพยาบาล

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการ OPD-SC
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาล ICU

ตำแหน่ง : พยาบาล ICU

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าแผนก ICU
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เพศ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าประสานสิทธิ์
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : พยาบาลศาสตร์
เพศ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : Cath lab=2+เคมี=1+ICU=5+CCU=3+ER=3+LR=1+HEMO 2(17 ตำแหน่ง)
OPD-PED=2+OPD-SUR=1+CADIO=1 (4 ตำแหน่ง)
F.5=1+F.6=1+F.7=1+F.9=1+F.4A=2+F.4B=2 (8 ตำแหน่ง)
เพศ : ไม่จำกัด
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
การเงิน

ตำแหน่ง : การเงิน

หน้าที่รับผิดชอบ : การเงินนอก
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี, โท
สาขา : บัญชี-การเงิน
เพศ : หญิง
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ขับรถ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขับรถ

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ยานยนต์
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ปวส. - ป.ตรี
สาขา : ทั่วไป
เพศ : ชาย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานแม่ครัว

ตำแหน่ง : พนักงานแม่ครัว

หน้าที่รับผิดชอบ : แม่ครัว
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่ขับรถ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขับรถ

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานขับรถ
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
หัวหน้าแผนกประสานการแพทย์

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกประสานการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการประสานการแพทย์และบริหารเบิกทดแทน
คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษา : ป.ตรี
สาขา : สุขศึกษา
เพศ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เภสัชกร

ตำแหน่ง : เภสัชกร

หน้าที่รับผิดชอบ : ผู้จัดการเภสัชกรรม
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : นักเทคนิคการแพทย์
คุณสมบัติ : -
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
4