ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์หญิงกมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางจัดฟัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17:00 - 20:00 ศูนย์ทันตกรรม
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงกันธิมา ธันยาวุฒิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00 - 13:00 อายุรกรรม โรคหัวใจ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 10:00 - 14:00 อายุรกรรม โรคหัวใจ

 

นายแพทย์กำพล รัชวรพงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมด้านมะเร็ง
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

แพทย์หญิงกิ่งกาญจน์ รชตะเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

จันทร์

17:00 - 20:00

ตารางเวรใน 18:00 - 06:00 

สูติ-นรีเวช
อังคาร 08:00 - 12:00 สูติ-นรีเวช
พุธ

17:00 - 20:00

08:00 - 17:00

ตารางเวรใน 20:00 - 06:00

08:00 - 08:00 

Obstetricks-Gynecology Center

 

ER

พฤหัสบดี

17:00 - 20:00

13:00 - 17:00

ตารางเวรใน 20:00 - 06:00

สูติ-นรีเวช
ศุกร์ 08:00 - 17:00 สูติ-นรีเวช
เสาร์

08:00 - 17:00

17:00 - 08:00

สูติ-นรีเวช

 

นายแพทย์คมกริช สุกใส

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : แพทย์เวชศาสตร์การกีฬาและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและไหล่
ความชำนาญพิเศษ : - ผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าและไหล่
- ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม
- ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
- ผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกหัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:30 – 12:00 ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์

08:30 – 12:00

13:00 – 16:30

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร

08:30 – 12:00

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายจตุพล คงถาวรสกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 18:00 - 20:00  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี 18:00 - 20:00  ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์จักรพรรดิ์ อัตติยะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

08:00 - 17:00

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
อังคาร - -
พุธ

08:00 - 17:00

17:00 - 20:00

ศูนย์อายุรกรรม
พฤหัสบดี

08:00 - 17:00

17:00 - 20:00

ศูนย์อายุรกรรม
ศุกร์

08:00 - 17:00

17:00 - 20:00

ศูนย์อายุรกรรม
เสาร์ - -

 

นายแพทย์จินดา เจริญพร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

-

-
จันทร์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช
อังคาร 12:00 - 17:00 สูติ-นรีเวช
พุธ

-

-
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00  สูติ-นรีเวช
ศุกร์

17:00 - 20:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช
เสาร์

08:00 - 17:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

 

แพทย์หญิงชมสิริ เสกสรรค์วิริยะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์