ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

ทันตแพทย์หญิงกมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : เฉพาะทางจัดฟัน
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ 17:00 - 20:00 ศูนย์ทันตกรรม
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กรกฎ นามเสนาะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวช
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 21.00 - 06.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์กรกฤษฎ์ ชัยเจนกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 17:00 (สัปดาห์ที่ 1,3,4,5ของเดือน) ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กรเลิศ ชาญอนุรักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : แผนกศัลยกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์

17.00 - 20.00

13.00 - 17.00

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม ประกันสังคม

อังคาร

17.00 - 20.00

13.00 - 17.00

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ศัลยกรรม ประกันสังคม

พุธ - -
พฤหัสบดี

13.00 - 20.00

ศูนย์ศัลยกรรม
ศุกร์ 13.00 - 17.00 ศูนย์ศัลยกรรม
เสาร์ - -

 

นายแพทย์กัญจน์ วงศ์พานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

แพทย์หญิงกันธิมา ธันยาวุฒิ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 15:00 อายุรกรรม
จันทร์ - -
อังคาร 16:00 - 20:00 อายุรกรรม
พุธ 09:00 - 13:00 อายุรกรรม
พฤหัสบดี 09:00 - 13:00 อายุรกรรม
ศุกร์ 16:00 - 20:00 อายุรกรรม
เสาร์ 10:00 - 14:00 อายุรกรรม

 

แพทย์หญิงกาญจนา ปูชณียพันธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00 - 17.00 เสาร์ที่ 1,2 ของเดือน แผนกรังสี

 

นายแพทย์กิติกร วิชัยเรืองธรรม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อนุสาขา หัตถการปฎิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 09.00 - 12.00 ( ประจำวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ) อายุรกรรมโรคหัวใจ

 

แพทย์หญิงกิ่งกาญจน์ รชตะเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์

08:00 - 20:00

สูติ-นรีเวช

จันทร์

20:00 - 06:00 

สูติ-นรีเวช
อังคาร - -
พุธ

17:00 - 20:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

สูติ-นรีเวชประกันสังคม

พฤหัสบดี

17:00 - 20:00

08:00 - 17:00

สูติ-นรีเวช

สูติ-นรีเวชประกันสังคม

ศุกร์ 20:00 - 06:00 สูติ-นรีเวช

เสาร์

 

08:00 - 20:00

สูติ-นรีเวช

 

แพทย์หญิงกุลยา ฉัตรชุติมากร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ความชำนาญ : รังสีวินิจฉัย
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 อาติย์ที่ 4 ของเดือน แผนกรังสี
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -