ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงจิดาภา สาริกิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ 08.00 - 14.00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 

แพทย์หญิงนันทิชา แกศวา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 14.00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
จันทร์ - -
อังคาร - -
พุธ - -
พฤหัสบดี - -
ศุกร์ - -
เสาร์ - -

 

นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อังคาร 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พุธ 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เสาร์ - -