ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์

นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : -
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
อังคาร 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พุธ 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ศุกร์ 08:00 - 12:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ
เสาร์ - -