แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

 • ตรวจสุขภาพ ปี2560

  ตรวจสุขภาพ ปี2560

  ตรวจสุขภาพ ปี2560...
 • โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

  โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน

  โปรแกรมวัคซีนมาตรฐาน...
 • ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ

  ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ

  ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ...
 • ตรวจคัดกรองความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์

  ตรวจคัดกรองความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์

  ตรวจคัดกรองความผิดปกติของลูกน้อยในครรภ์...
 • คลอดเหมาจ่าย

  คลอดเหมาจ่าย

  คลอดเหมาจ่าย...

บทความเพื่อสุขภาพ

 • โรคอีสุกอีใส (chickenpox)

  โรคอีสุกอีใส (chickenpox)

  โรคอีสุกอีใส (chickenpox)...
 • 9 พฤติกรรมทำให้ลูกอ้วน

  9 พฤติกรรมทำให้ลูกอ้วน

  9 พฤติกรรมทำให้ลูกอ้วน...
 • 9ข้อดีของการจัดฟัน

  9ข้อดีของการจัดฟัน

  9ข้อดีของการจัดฟัน...
 • โรคหลอดเลือดทางสมอง

  โรคหลอดเลือดทางสมอง

  โรคหลอดเลือดทางสมอง...
 • ไวรัสซิก้า...ภัยเงียบจากยุงลาย

  ไวรัสซิก้า...ภัยเงียบจากยุงลาย

  ไวรัสซิก้า...ภัยเงียบจากยุงลาย...

ศูนย์บริการทางการแพทย์

 • ศูนย์หัวใจ

  ศูนย์หัวใจ

  ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ...
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท

  ศูนย์สมองและระบบประสาท

  -...
 • แผนก ไอซียู และ ซีซียู

  แผนก ไอซียู และ ซีซียู

  -...
 • ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

  ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

  ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผิวพรรณ โดยเฉพาะผิวหน้า ให้มีสุขภาพดี ปราศจากโรค...
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  ร่างกายของมนุษย์เปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่มีความซับซ้อนด้วยระบบทำงานต่างๆ ที่มีการประสานการทำงานกัน เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติ ปราศจากโรคภัย ด้วยกา...

ข่าวสาร

 • กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน มีนาคม 2560

  กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน มีนาคม 2560

  กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน มีนาคม 2560...
 • 1วันทำบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2560

  1วันทำบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2560

  1วันทำบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2560...
 • กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2560...
 • 1วันทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  1วันทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

  1วันทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560...
 • กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน มกราคม 2560

  กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน มกราคม 2560

  กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน มกราคม 2560...

ค้นหาแพทย์