ข่าว

1วันทำบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2561

9 มีนาคม 2561
1วันทำบุญ ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประกาศรางวัลกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อ

22 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรางวัลกิจกรรมวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "โรงพยาบาลในฝัน"

กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2561

18 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมงานครรภ์คุณภาพเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “วิ่งให้ทัน”

18 กุมภาพันธ์ 2561
จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “วิ่งให้ทัน”

เยี่ยมผู้ป่วยในวันเทศกาลตรุษจีน

16 กุมภาพันธ์ 2561
เยี่ยมผู้ป่วยในวันเทศกาลตรุษจีน