ข่าว

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

8 มกราคม 2562

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562

โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค
จัดพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

นำโดย ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมกับกิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือน มกราคม
ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดกิจกรรมหนึ่งวันทำบุญเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้ร่วมทำบุญ
โดยได้ นิมนต์พระสงฆ์ ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคล