ข่าว

วันเด็กแห่งชาติ

14 มกราคม 2560

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ
เป็นอีกหนึ่ง วันที่สำคัญในประเทศไทย ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ จึงมีการจัดกิจกรรมแจกของเล็นให้กับเด็กๆที่เข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาล และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในวันนี้คือ คำขวัญวันเด็กนั่นเอง 
ซึ่งปีนี้ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2560 ใจความว่า 
“เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”