ข่าว

1วันทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

10 กุมภาพันธ์ 2560

1วันทำบุญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือนมกราคม

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2560 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดกิจกรรมหนึ่งวันทำบุญ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้ร่วมทำบุญ โดยได้ นิมนต์พระสงฆ์ ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง เพื่อเป็นศิริมงคล