แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมฝากครรภ์Antenatal care

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมฝากครรภ์Antenatal care
ราคา 15,900-17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ราคา 2,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรี
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ส่วนลดสำหรับผู้มีบัตรCredit

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์ตา หู คอ จมูก และผิวหนัง
ส่วนลดสำหรับผู้มีบัตรCredit
ราคา 0-3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช
วัคซีนป้องกันโรคไอกรนคอตีบ บาดทะยัก
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประกันสังคม
ราคา 999 - 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

คลอดเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
คลอดเหมาจ่าย
ราคา 32,500-47,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561