แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพ ปี2560

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ ปี2560
ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Smart Life Card

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Smart Life Card
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประกันสังคม
ราคา 999 - 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2017

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2017
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program

ศูนย์หัวใจ
Healthy Heart Program
ราคา 2,500 - 10,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก

ศูนย์กุมารเวช
โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเด็ก
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560