แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ตารางการสัมมนาครรภ์คุณภาพ
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพ ปี2560

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ ปี2560
ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Smart Life Card

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Smart Life Card
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประกันสังคม
ราคา 999 - 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ด้วยโปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ราคา 750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2017

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2017
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program

ศูนย์หัวใจ
Healthy Heart Program
ราคา 2,500 - 10,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560