แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรน บาดทะยัก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์สูติ-นรีเวช
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกรน บาดทะยัก
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Package Super หน้าเรียว

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Package Super หน้าเรียว
ราคา 16,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2561

แพ็คเกจห้องพิเศษสำหรับเด็กตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็คเกจห้องพิเศษสำหรับเด็กตัวเหลือง
ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

แพ็คเกจผ่าตัดเส้นเลือดไต

ศูนย์ไตเทียม
แพ็คเกจผ่าตัดเส้นเลือดไต
ราคา 25,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพ ปี2560

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพ ปี2560
ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

Smart Life Card

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Smart Life Card
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพประกันสังคม
ราคา 999 - 1,999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมสุขภาพยามบ่ายโดยไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ
ราคา 1,990 - 3,590 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
ราคา 2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2560