ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

V-shape & Buffet Mask

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
V-shape & Buffet Mask
ราคา 2,500-7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI
Diabete Test + ABI Test
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI

ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
การส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร
ราคา 9,000-26,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต (Kidney Function Test)
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG

ศูนย์หัวใจ
ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG
ราคา 35,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง

ศูนย์กุมารเวช
แพ็กเกจเด็กแรกเกิดตัวเหลือง
ราคา 5,000-9,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์อายุรกรรม
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดล่วงหน้าป้องกันได้
ราคา 1,199 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจเบาหวาน (Diabete)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์เบาหวาน
ห่วงใย ใส่ใจ ด้วย โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับ คนที่เป็นเบาหวาน
ราคา 1,859 - 2,989 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564