ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
โปรแกรมตรวจค้นหาความเสี่ยงโรคมะเร็งทางนรีเวช
ราคา 1,000 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หากท่านมีอาการ ปวดรุนแรงบริเวณข้อเข่า ข้อเข่าผิดรูป งอหรือเหยียดเข่าได้ไม่เต็มที่
ราคา 180,000 - 210,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมรักษาแผลเป็นนูนคีลอยด์(Keloid)

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
การรักษา ฉีดยาประเภทสเตียรอยด์ (Steroids) เช่น Kanolone,Kenacort-A หรือ อาจรักษาโดย การทำเลเซอร์ร่วมกับฉีดยาจะช่วยให้แผลเป็นยุบลงได้อย่ารวดเร็วยิ่งขึ้น
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,990 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

ศูนย์หัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Healthy Heart Program
ราคา 2,500 - 6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองภูมิแพ้
ราคา 2,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจคัดกรองไข้หวัดใหญ่&ไข้เลือดออก

ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์อายุรกรรม
สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกช่วงกลุ่มอายุการติดต่อเกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากปากและการหายใจ ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ หรือหากบางรายที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงควรพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจสลายนิ่วด้วยคลื่น ESWL

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
แพ็กเกจสลายนิ่วด้วยคลื่น ESWL
ราคา 70,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy)
ราคา 120,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564