ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

Kasemrad Screening Covid-19

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
Test covid-19
ราคา 3000-3500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด

ศูนย์เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์
ตรวจคัดกรองสุขภาพปอด
ราคา 899 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพข้อเข่า

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพข้อเข่า
ราคา 1,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดไส้เลื่อน

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
-
ราคา 59,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
ราคา 289,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

PRP การรักษาโรคข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
PRP การรักษาโรคข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ ด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้น
ราคา 7,900-22,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
ราคา 37,500 - 52,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

Privileges For Insurance Agent

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Privileges For Insurance Agent
สิทธิประโยชน์สำหรับตัวแทนประกันชีวิต
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564