ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

ฝากครรภ์ Antenatal care

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ฝากครรภ์ Antenatal care
ราคา 16,900-17,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ครรภ์คุณภาพ
โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
ราคา 37,500 - 52,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

Privileges For Insurance Agent

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Privileges For Insurance Agent
สิทธิประโยชน์สำหรับตัวแทนประกันชีวิต
ราคา - บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ศูนย์สูติ-นรีเวช, ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์รักษามะเร็งทางนรีเวช
โรคมะเร็ง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง
ราคา 4,999 - 8,799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมลดเหนียง

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
v shape + เลเซอร์ยกกระชับ
ราคา 9,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

Beauty white & Detox

ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
Beauty white & Detox
ราคา 1,200-6,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง-ชาย
ราคา 2,200 - 8,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

ตรวจสุขภาพคู่รัก 2020

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรวจสุขภาพคู่รัก 2020
ราคา 5,000 บาท
วันหมดอายุุ 1745