บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง VIP Gold

ห้อง VIP ราคา 6,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold

ห้อง gold ราคา 6,100 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold พิเศษเดี่ยว(เด็ก)

ห้องGold(เด็ก) ราคา 5,900 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ห้อง Silver

ห้อง Silver ราคา 5,400 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องพิเศษเดี่ยว ราคา 5,100 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษคู่

ห้องพิเศษคู่ ราคา 4,100 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรวม 4 เตียง

ห้องรวม 4 เตียง ราคา 3,540 บาท/วัน

ห้องรอคลอด

ห้องรอคลอด ราคา 4,600 บาท/วัน