ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VIP Platinum

ห้อง VIP Platinum ราคา 9,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

VIP Gold Ward 10

VIP ราคา 7,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

VIP Gold

VIP ราคา 7,100 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold

ห้อง gold ราคา 6,400 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold พิเศษเดี่ยว(เด็ก)

ห้องGold(เด็ก) ราคา 6,400 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Silver - Ward10

ห้อง Silver ราคา 5,900 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง Silver

ห้อง Silver ราคา 5,800 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษเดี่ยว

ห้องพิเศษเดี่ยว ราคา 5,600 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษคู่

ห้องพิเศษคู่ ราคา 4,600 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก