ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ให้บริการตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเครื่องมือที่ทันสมัย
ร่วมถึงการให้บริการด้านการฝากครรภ์ พร้อมด้วยห้องคลอดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย บนสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
- Pap Smea
-Thin Prep
-วัคซีนมะเร็งปากมดลูก


บริการด้านการให้คำปรึกษาคุมกำเนิด
-การกินยา
-การฉีดยา
-การใส่ห่วง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-ตรวจสุขภาพประจำปี (นรีเวชกรรม)
-รับฝากครรภ์
-ปรึกษาการคุมกำเนิด
-วางแผนครอบครัว
-เข้าร่วมสัมมนา"คุณแม่คุณภาพ"โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
-โปรแกรมคลอดเหมาจ่าราคาพิเศษ ทั้งแบบคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
-ทำหมันหญิง
-ตรวจเลือดก่อนสมรส/ตรวจเลือดก่อนมีบุตร

สถานที่ & ติดต่อ

คลินิกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

นพ.ปราโมทย์ คะระวานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ให้บริการตรวจค้นหาวินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสตรี เช่น - ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์โปรแกรมเหมาจ่าย - ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัย - รักษาโรคภายในสตรี,ภาวะมีบุตรยาก,ปัญหาวัยทอง - การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมเหมาจ่าย - การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร - รับปรึกษาปัญหามีบุตรยาก
Schedule
Date Time Location
Sunday 8.00-17.00 น.  
Monday 9.00-18.00 น.  
Tuesday 9.00-18.00 น.  
Wednesday 9.00-18.00 น.  
Thursday 9.00-18.00 น.  
Friday 9.00-18.00 น.  
Saturday