ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ให้บริการตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเครื่องมือที่ทันสมัย
ร่วมถึงการให้บริการด้านการฝากครรภ์ พร้อมด้วยห้องคลอดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย บนสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก
- Pap Smea
-Thin Prep
-วัคซีนมะเร็งปากมดลูก


บริการด้านการให้คำปรึกษาคุมกำเนิด
-การกินยา
-การฉีดยา
-การใส่ห่วง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-ตรวจสุขภาพประจำปี (นรีเวชกรรม)
-รับฝากครรภ์
-ปรึกษาการคุมกำเนิด
-วางแผนครอบครัว
-เข้าร่วมสัมมนา"คุณแม่คุณภาพ"โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
-โปรแกรมคลอดเหมาจ่าราคาพิเศษ ทั้งแบบคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด
-ทำหมันหญิง
-ตรวจเลือดก่อนสมรส/ตรวจเลือดก่อนมีบุตร

สถานที่ & ติดต่อ

คลินิกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

พญ.นฤมล โฉมพินิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 17.00-20.00 น.  
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์ 17.00-20.00 น.  
เสาร์    

 

พญ.ฤทธิพร จำเรียงฤทธิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์ 08.00-20.00 น.  

 

พญ.ศศิวิมล เผือกพูลผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-20.00 น.  
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี
08.00-20.00 น.
 
ศุกร์    
เสาร์