ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคต่างๆในทางกุมารเวช โดยแพทยเฉพาะทางด้านกุมารเวช

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม

นพ.กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
Schedule
Date Time Location
Monday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Tuesday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Wednesday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Thursday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Friday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
 

 

นพ.สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : Pediatric (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชกรรมโรคทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 9.00-18.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันอังคาร 9.00-18.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันพุธ 9.00-18.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันพฤหัสบดี 9.00-18.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันศุกร์ 9.00-18.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม