ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวชกรรม

ข้อมูลทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพที่ดี การป้องกันโรค ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคต่างๆในทางกุมารเวช โดยแพทยเฉพาะทางด้านกุมารเวช

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกกุมารเวชกรรม

นพ.กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
Schedule
Date Time Location
Monday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Tuesday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Wednesday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Thursday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
Friday 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
 

 

พญ.ชัชชญา ปุณญาภัสส์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.00-20.00 น.  
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-20.00 น.  
ศุกร์ 7.00-20.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.  

 

พญ.ณัฏฐา วรชาติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารเวชศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.00-20.00 น.  
จันทร์ 7.00-20.00 น.  
อังคาร 7.00-20.00 น.  
พุธ 7.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.00-20.00 น.  
ศุกร์ 7.00-20.00 น.  
เสาร์ 7.00-20.00 น.