ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมบริการรักษาพยาบาลด้านอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน โรคปอด โรคตับ โรคไต
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี ร่วมการแนะนำสุขภาพการรับประทานอาหาร โดยการลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สถานที่ & ติดต่อ

-

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรม

นพ.กิจการ จันทร์ดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : Internal Medicine (อายุรกรรม)
ความชำนาญพิเศษ : ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางอายุรกรรม ดูแลรักษาผู้ป่วย เบากวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบต่างๆในร่างกาย เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ และโรคผิวหนัง
Schedule
Date Time Location
Monday 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
Tuesday 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
Wednesday 7.00-16.00 น คลินิกอายุรกรรม
Thursday 7.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
Friday 7.00-16.00 น คลินิกอายุรกรรม
 

 

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น. แผนกไตเทียม

 

พญ.ณภกุลธ์ ภาติยะกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday 17.00-20.00 น.  
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday