ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมบริการรักษาพยาบาลด้านอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง
ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน โรคปอด โรคตับ โรคไต
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี ร่วมการแนะนำสุขภาพการรับประทานอาหาร โดยการลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

สถานที่ & ติดต่อ

-

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรม

นพ.กิจการ จันทร์ดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : Internal Medicine (อายุรกรรม)
ความชำนาญพิเศษ : ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางอายุรกรรม ดูแลรักษาผู้ป่วย เบากวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบต่างๆในร่างกาย เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ และโรคผิวหนัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ 7.00-16.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันพฤหัสบดี 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันศุกร์ 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม

 

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น. แผนกไตเทียม

 

พญ.ศิริมล หวังคุณธรรม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดย แพทย์อายุรกรรมโรคไต การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่ และให้สารน้ำทดแทน การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 07.00 - 20.00 น. แผนกไตเทียม
วันอังคาร 07.00 - 20.00 น. แผนกไตเทียม
วันพุธ 07.00 - 20.00 น. แผนกไตเทียม
วันพฤหัสบดี 07.00 - 20.00 น. แผนกไตเทียม
วันศุกร์ 07.00 - 20.00 น. แผนกไตเทียม
วันเสาร์ 07.00 - 20.00 น. แผนกไตเทียม