ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกจักษุ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การวัดสายตา จอประสาทตา การผ่าตัดสลายต้อกระจก ที่จะให้บริการดูแลรักษาผู้เข้ารับบริการอยางมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- เครื่องผ่าตัดตาต้อกระจก (Phaco)
-เครื่องวัดสายตา
-จอประสาทตา

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161 , 2111

คณะแพทย์คลินิกจักษุ

พ.ต.ท.นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.30-11.30 น.  
Tuesday    
Wednesday 8.30-11.30 น.  
Thursday    
Friday    
Saturday 13.30-16.30 น.  

 

นพ.อังกูร เกียรติโชควิวัฒน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-11.30 น  
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์