ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกตรวจสุขภาพ

แผนกตรวจสุขภาพ

ข้อมูลทั่วไป

เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคาม
จากโรค เพราะการตรวจพบโรคในระยะแรกจะส่งผลดีต่อ การรักษามากกว่าการตรวจพบโรคในระยะหลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร.038-812 702-19 ต่อ 2130

คณะแพทย์แผนกตรวจสุขภาพ

นพ.กฤษฎา เจริญรุ่งเรืองชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-20.00 น.  
จันทร์ 7.30-20.00 น.  
อังคาร 7.30-20.00 น.  
พุธ 7.30-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.30-20.00 น.  
ศุกร์ 7.30-20.00 น.  
เสาร์ 7.30-20.00 น.  

 

พญ.จิตรัสย์ แสวงศิริผล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-20.00 น.  
จันทร์ 7.30-20.00 น.  
อังคาร 7.30-20.00 น.  
พุธ 7.30-20.00 น.  
พฤหัสบดี 7.30-20.00 น.  
ศุกร์ 7.30-20.00 น.  
เสาร์ 7.30-20.00 น.  

 

นพ.ฐิติ โรจนวุฒนนท์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกตรวจสุขภาพ
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00 น.  
Tuesday 8.00-17.00 น.  
Wednesday 8.00-17.00 น.  
Thursday 8.00-17.00 น.  
Friday 8.00-17.00 น.  
Saturday