ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการทางด้านศัลยกรรมเพื่อการรักษาโรคและการบาดเจ็บ
ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษา พร้อมทั้งเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
- ผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
-เครื่อง CT Scan 16 slices

สถานที่ & ติดต่อ

-

คณะแพทย์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.จิรฉัตร ตันตภารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17.00-20.00 น.  
จันทร์ 17.00-20.00 น.  
อังคาร 17.00-20.00 น.  
พุธ 17.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น.  
ศุกร์ 17.00-20.00 น.  
เสาร์ 07.00-10.00 น.  

 

นพ.ปัณณวัชร์ ปัทมวงศ์จริยา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมตกแต่ง
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร    
พุธ 17.00-20.00 น.  
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นพ.ปิยะพงษ์ วงศ์จิตรภรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์    
อังคาร 16.00-19.00 น.  
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์