ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการทางด้านศัลยกรรมเพื่อการรักษาโรคและการบาดเจ็บ
ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษา พร้อมทั้งเทคโนโลยี ที่ทันสมัย
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหาร
- ผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง
-เครื่อง CT Scan 16 slices

สถานที่ & ติดต่อ

-

คณะแพทย์คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

นพ.จิรฉัตร ตันตภารักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday 7.00-10.00 น.  
Monday 17.00-20.00 น.  
Tuesday 17.00-20.00 น.  
Wednesday 17.00-20.00 น.  
Thursday 17.00-20.00 น  
Friday 17.00-20.00 น  
Saturday 17.00-20.00 น  

 

นพ.ประเสริฐ สุจิภิญโญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 9.00-16.00 น.  

 

นพ.มานิต บูรณเกียรติศักดิ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : Surgery (ศัลยกรรมทั่วไป)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจวินิจฉัยโรคทางศัลยกรรม บริการให้คำปรึกษาในทางศัลยกรรม รักษาในทางศิลป์ ผ่าตัดต่อส่องกล้อง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 7.00-16.30 น. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร 7.00-16.30 น. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพุธ 7.00-16.30 น. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี 7.00-16.30 น. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 7.00-16.30 น. คลินิกศัลยกรรมทั่วไป