ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย

ข้อมูลทั่วไป

แผนกรังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย ให้บริการทางการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทัยสมัย เพื่อให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ในการวินิจฉัยโรค และโรงพยาบาลได้จัดสรรค์เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถตรวจความผิดปกติของร่างกายได้อย่างละเอียด เพื่อให้ผลวิเคราะห์มีความแม่นยำและถูกต้องมากที่สุด

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เอกซเรย์ทั่วไป (X-Ray General)
-เครื่องตรวจส่องทางรังสี (Fluoroscopy)
-เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan)
-เครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonography)
-การส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PAC)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

คณะแพทย์แผนกรังสีวินิจฉัย

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 7.30-21.00 น.  
จันทร์ 7.30-21.00 น.  
อังคาร 7.30-21.00 น.  
พุธ 7.30-21.00 น.  
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

 

นพ.กิตติชัย ภาสุรกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Operating room (วิสัญญี)
ความชำนาญพิเศษ : ระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด
Schedule
Date Time Location
Monday 8.00-17.00 น  
Tuesday 8.00-17.00 น  
Wednesday 8.00-17.00 น  
Thursday 8.00-17.00 น  
Friday 8.00-17.00 น  

 

นพ.คณินธร เอื้อเสริมพงษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป อัลตร้าซาวน์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 8.00-20.00 น.