ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานและความพึงพอใจ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ 5 ขั้นตอน

1.การคัดกรอง โดยพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดคัดกรอง
2.การพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ
3.การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์
4.การวางแผนและการรักษาพยาบาลโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
5.กิจกรรมดูแลรักษาและประเมินซ้ำโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
6.กิจกรรมต่อเนื่องและการจำหน่ายโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

บริการแพทย์เฉพาะทาง
1.ศัลยกรรมทั่วไป
2.ศัลยกรรมเด็ก
3.ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
4.ศัลยกรรมประสาท

บริการงานผาตัดเล็ก
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดเล็ก เย็บแผล ตกแต่งบาดแผล โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ อย่างปลอดภัยได้มาตรฐานและความพึงพอใจ

บริการงานรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) อุบัติเหตุหมู่
ให้บริการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน ภาวะวิกฤตของโรคคุกคามต่อชีวิต ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร่งด่วน
ซึ่งสามารถเรียกได้ โดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-7828531

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เครื่อง CT Scan 16 slices
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-Ultrasound
-Defibrillator

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา โทร. 038 - 812 702 - 19 ต่อ 1155

หรือ ติดต่อโดยตรงที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081-7828531

คณะแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พญพิมอักษร พจนโพธา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00 น.  
Tuesday 8.00-17.00 น.  
Wednesday 8.00-17.00 น.  
Thursday 8.00-17.00 น.  
Friday 8.00-17.00 น.  
Saturday