ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกศัลยกรรมทางประสาท

คลินิกศัลยกรรมทางประสาท

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทางประสาทให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านศัลยกรรมประสาท
เช่น ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและกระดูกสันหลัง , โรคเส้นเลือดสมองแตกและตีบ , โรคเนื้องอก , การติดเชื้อ
ตลอนจนความผิดปกติแต่กำเนิดของสมองและประสาทไขสันหลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เครื่อง CT Scan 16 slices

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกศัลยกรรมทางประสาท

นพ.อัยยรัช ธนวรางกูร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทางประสาท
ความชำนาญ : ศัลยกรรมประสาท
ความชำนาญพิเศษ : -
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday    
Tuesday    
Wednesday    
Thursday    
Friday    
Saturday 13.00-17.00 น.  

 

นพ.ไพโรจน์ เกตุรัตนกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมทางประสาท
ความชำนาญ : ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 9.00 - 11.00 น.