ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกหู คอ จมูก

คลินิกหู คอ จมูก

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรค หู คอ จมูก ทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก ที่สามารถวินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคุม ทันสมัย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-เครื่องส่องหู (การ suction หู)

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกหู คอ จมูก

นพ.วันชัย รัตนมณีวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกหู คอ จมูก
ความชำนาญ : Ear Nose and Throat (หู คอ จมูก)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 7.00-16.00 น. คลินิกหู คอ จมูก
วันอังคาร 7.00-16.30 น. คลินิกหู คอ จมูก
วันพุธ 7.00-16.30 น. คลินิกหู คอ จมูก
วันพฤหัสบดี 7.00-15.00 น. คลินิกหู คอ จมูก
วันศุกร์ 7.00-16.00 น. คลินิกหู คอ จมูก