ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด

ข้อมูลทั่วไป

แผนกกายภาพบำบัดเปิดทำการตั้งแต่ 8.00 น.- 17.00 น.ทุกวัน โดยให้บริการทางด้านกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยโดยเริ่มตั้งแต่การซักประวัติ ตรวจร่างกาย วางแผนการรักษา ตลอดจนการให้ความรู้ ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟู โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้บริการกับผู้ป่วยในกลุ่มโรค เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบหายใจและทรวงอก ตลอดจนการรักษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

- Ultrasound therapy เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ
- Shortwave Diathermy เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ
- Cervical,Pelvic traction เครื่องดึงคอและหลัง
- Tilt Table เครื่องปรับสมดุลการยืน
- Hydrocollator หม้อต้มแผ่นประคบร้อน
- Cold pack แผ่นประคบเย็น
- Paraffin bath ไขพาราฟิน
- Parallel bars ราวฝึกเดิน

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812702-19 ต่อ 1502