ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจพร้อมให้บริการ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง มีการรักษา
การติดตาม ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทีทันสมัย และยังพร้อมดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพหัวใจภายใต้ คำแนะนำและควบคุมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161

คณะแพทย์คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

นพ.อาทิตย์ วงษ์เสาวศุภ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10.00-16.00 น. 1,3,5 ของเดือน
จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์