ศูนย์บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจพร้อมให้บริการ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง มีการรักษา
การติดตาม ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีทีทันสมัย และยังพร้อมดูแลฟื้นฟู
สมรรถภาพหัวใจภายใต้ คำแนะนำและควบคุมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 038-812-702 ต่อ 1161