ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
29 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
โทร : 038-812-702-19
โทรสาร : 038-812-720

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ : เพศ ช-ญ อายุ 23-40 ปี
วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักในการบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
มีความรับผิดชอบต่องานต่อผู้ป่วย
มีใบประกอบวิชาชีพ
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 10 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
10
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน

หน้าที่รับผิดชอบ : ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วย
คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา บุคลิกภาพหน้าตาดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้างานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักเทคนิคการแพทย์

ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - วิเคราะห์และรายงานผล LAB
- รับผิดชอบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ
- ออกหน่อยตรวจสุขภาพ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับหมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศ ชาย / หญิง
วุฒิ ป.ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
มีใบประกอบวิชาชีพ สาขานักเทคนิคการแพทย์
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
มีใจรักในการบริการ มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
operator ( โอเปอเรเตอร์ )

ตำแหน่ง : operator ( โอเปอเรเตอร์ )

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์
-รับสายโทรศัพท์
-ประสานงาน
คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพหน้าตาดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้างานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การตลาด
คุณสมบัติ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา มีทักษะการสื่อสารที่ดี บุคลิกภาพหน้าตาดี มนุษยสัมพันธ์ดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1