ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.กรณ์พงศ์ วิเชียรประไพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันอังคาร 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันพุธ 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันพฤหัสบดี 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม
วันศุกร์ 7.00-16.00 น. คลินิกกุมารเวชกรรม

 

นพ.กฤต วานิศวานะทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : OB-GYN (สูติ-นรีเวชกรรม)
ความชำนาญพิเศษ : ฝากครรภ์ ตรวจนรีเวช ผ่าตัด ตรวจภายใน คุมกำเนิด เช็คสุขภาพ เช็คมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์
Schedule
Date Time Location
วันจันทร์ 9.00-16.00 น แผนกเงินสดประกันชีวิต
วันอังคาร 9.00-16.00 น แผนกประกันสังคม
วันพุธ 9.00-16.00 น แผนกเงินสดประกันชีวิต
วันพฤหัสบดี 9.00-16.00 น แผนกประกันสังคม
วันศุกร์ 9.00-16.00 น แผนกเงินสดประกันชีวิต

 

ทพ.กฤษฏิ์ จิตตวิสุทธิกุล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน
งาน Oral surgery ผ่าตัดฟันคุด
งานทันตกรรมประดิษฐ์ ครอบฟัน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอาทิตย์ 09.00 - 18.00 น. คลินิกทันตกรรม
วันเสาร์ 09.00 - 18.00 น. คลินิกทันตกรรม

 

นพ.กฤษดา งามโนนทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกรังสีวินิจฉัย
ความชำนาญ : Radiology (รังสีวิทยา)
ความชำนาญพิเศษ : ภาพวินิจฉัย รังสีวิทยาทั่วไป
อัลตร้าซาวน์
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
Schedule
Date Time Location
วันอาทิตย์ 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย
วันจันทร์ 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย
วันอังคาร 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย
วันพุธ 7.30-21.00 น. แผนกรังสีวินิจฉัย

 

นพ.กิจการ จันทร์ดา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : Internal Medicine (อายุรกรรม)
ความชำนาญพิเศษ : ดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ทางอายุรกรรม ดูแลรักษาผู้ป่วย เบากวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการออกกำลังกาย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบต่างๆในร่างกาย เช่น โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ และโรคผิวหนัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันพุธ 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันพฤหัสบดี 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม
วันศุกร์ 8.00-17.00 น คลินิกอายุรกรรม

 

ทพญ.กูฏาปัญญ์ พรเพิ่มพูน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความชำนาญ : ทันตแพทยศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ขูดหินปูน, อุดฟัน

 

 

 

สามารถสอบถามและนัดหมาย ทันตแพทย์ 
โทร. 038-812 702-19 ต่อ 1282 (คลินิกทันตกรรม)

นพ.ชนาพัฒน์ พันธุ์เขียน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมโรคไต
ความชำนาญพิเศษ : การตรวจวินิจฉัย รักษาและติดตามผลโดยแพทย์อายุรกรรมโรคไต
การรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง
การรักษาความผิดปกติ ภาวะเสียสมดุลทางเกลือแร่และให้สารน้ำทดแทน
การรักษาผู้ป่วยไตวาย ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันอังคาร 16.30 - 20.00 น. แผนกไตเทียม

 

นพ.นนทิช โพธิ์เงินนาค

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : Orthopedic (ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ความชำนาญพิเศษ : ตรวจรักษาโรคปวดข้อกระดูก ปวดหลัง ข้อมือ นิ้วล็อก และตรวจรักษาภาวะกระดูก ข้อเคลื่อน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 8.00-17.00 น. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันอังคาร 8.00-17.00 น. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันพุธ 8.00-20.00 น. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันพฤหัสบดี 8.00-17.00 น. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันศุกร์ 8.00-17.00 น. คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 

นพ.นพพล ชัยเจริญสุขเกษม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
พุธ 8.00-12.00 น.  
เสาร์ 8.00-12.00 น  

 

นพ.ปราโมทย์ คะระวานิช

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญ : สูติ-นรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ให้บริการตรวจค้นหาวินิจฉัย และรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับสตรี เช่น
- ตรวจการตั้งครรภ์ รับฝากครรภ์โปรแกรมเหมาจ่าย
- ตรวจภายในเพื่อหาเซลล์มะเร็งด้วยวิธีที่ทันสมัย
- รักษาโรคภายในสตรี,ภาวะมีบุตรยาก,ปัญหาวัยทอง
- การวางแผนครอบครัว รวมถึงการคลอดโปรแกรมเหมาจ่าย
- การเตรียมพร้อมก่อนการมีบุตร
- รับปรึกษาปัญหามีบุตรยาก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น. แผนกเงินสดประกันชีวิต
จันทร์ 08.00 - 12.00 น. แผนกเงินสดประกันชีวิต
จันทร์ 13.00 - 17.00 น. แผนกประกันสังคม
อังคาร 08.00 - 17.00 น. แผนกเงินสดประกันชีวิต
พุธ 08.00 - 12.00 น. แผนกเงินสดประกันชีวิต
พุธ 13.00 - 17.00 น. แผนกประกันสังคม
พฤหัสบดี 08.00 - 17.00 น. แผนกเงินสดประกันชีวิต