ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พญพิมอักษร พจนโพธา

พญพิมอักษร พจนโพธา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ : เวชศาสตร์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
รายละเอียด :
-
Schedule
Date Time Location
Sunday    
Monday 8.00-17.00 น.  
Tuesday 8.00-17.00 น.  
Wednesday 8.00-17.00 น.  
Thursday 8.00-17.00 น.  
Friday 8.00-17.00 น.  
Saturday