บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นควัน

ฝุ่นละออง เป็นมลพิษในอากาศที่เป็นปัญหาหลักในชุมชนขนาดใหญ่ จากการวิจัยพบว่าฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้ สามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลมในปอด ทำให้เกิดการอักเสบ และการระคายเคืองเรื้อรัง และฝุ่นละอองจะมีพิษมากขึ้น หากฝุ่นละอองนั้นเกิดจากการรวมตัวของก๊าซบางชนิด เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่น โดยก่อให้เกิดการแพ้ และระคายเคืองผิวหนัง ทางเดินหายใจ และดวงตาได้
ผู้ที่เสี่ยงได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองในอากาศมากที่สุด คือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง

โรคมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด

"โรคมะเร็งตับเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด แต่ละปีมีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ประมาณ 20,000 ราย โดยพบมากที่สุดในเพศชายและอันดับ 3 ในเพศหญิง อัตราการเสียชีวิตประมาณ 15,000 รายต่อปี"

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก

โรคไอกรน

โรคไอกรน

โรคช็อคโกแลตซีสต์ผู้หญิงไม่ควรมองข้าม

สาเหตุ อาการ และ วิธีการรักษา

นิ้วขาด แขนขาด ปฏิบัติถูกวิธี อาจต่อกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

วิธีการปฐมพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุอวัยวะขาด

การดูแลตนเองเมื่อตั้งครรภ์

ช่วงเวลาตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่ทารกเจริิญเติบโตเร็วที่สุด ดังนั้นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรดูแลตนเองเป็นอย่างดีที่สุด