บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับแรก ๆ ของประชากรไทย และโรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในสตรีเป็นอันดับแรกในหลายภูมิภาคของประเทศไทย และมีแนวโน้มที่จะมีอุบัติการณ์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบมากในสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป การที่ผู้ป่วยสามารถพบความผิดปกติและมาพบแพทย์เพื่อให้การวินิจฉัยในระยะแรกได้ จะทำให้การรักษาได้ผลดี และมีอัตราการอยู่รอดชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มาพบแพทย์เมื่อมีอาการในระยะของโรคที่เป็นมากแล้ว 
วิธีการการตรวจเต้านมสตรีเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่ง่าย และสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง เดือนละ 1 ครั้ง สำหรับสตรีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยอาการที่เกิดจากมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะพบว่ามีก้อนที่เต้านม มีการดึงรั้งของผิวหนัง หรือมีลักษณะผิดปกติที่ผิวหนัง เช่น มีเส้นเลือดเพิ่มขึ้น หรือมีผิวหนังบวม นอกจากนี้ยังพบมะเร็งที่ส่วนของท่อน้ำนม ซึ่งอาจจะพบว่ามีอาการหัวนมบุ๋มหรือยุบลง หรือมีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนม แต่อย่างไรก็ตามอาการที่พบดังกล่าวอาจจะเป็นอาการจากโรคอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งควรจะมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป