ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคไข้เลือดออด

ไข้เลือดออกมีพาหะคือยุงลาย แพร่เชื้อได้เมื่อยุงกัดคนที่มีเชื้อแล้วไปกัดคนอื่นต่อไป อีกทั้งยังแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วจากแม่ยุงไปสู่ลูกยุง เพราะช่วงชีวิต 60 วันของยุงตัวเมียหนึ่งตัวจะมีลูกได้มากถึง 500 ตัว
ถ้ามีไข้เกิน 3 วัน ควรไปพบแพทย์เพื่อเจาะเช็กผลเลือดและความดัน หากเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ก็คาดการณ์ได้ว่าจะเป็นไข้เลือดออกชนิดรุนแรง
การป้องกันตัวเองจากโรคไข้เลือดออกคือ การดูแลไม่ให้โดนยุงกัดและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย

ด้วยความห่วงใย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702-19 ต่อ 1147 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา