ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

การใช้หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ

การใช้หน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ 

วิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ่ง คือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้ หรือ ไอ จาม เพราะหากผู้ป่วยไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะที่ไอหรือจาม จะสามารถแพร่เชื้อออกไปได้ไกล 1-5 เมตร ทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสรับเชื้อและป่วยเป็นโรคได้ หน้ากากอนามัย จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ด้วยความห่วงใย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702-19 ต่อ 1147 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา