ข่าว

ตั้งบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท เจเทคโตะ(ไทยแลนด์)จำกัด

18 กรกฎาคม 2562
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา บริการตั้งบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ สาธิตวิธีการสอนเล่นโยคะ และมอบถุงผ้าเพื่อรณรงค์ลดโลกร้อนให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจเทคโตะ(ไทยแลนด์)จำกัด

อบรม CPR ฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ

11 กรกฎาคม 2562
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้มีการจัดอบรม CPR ฟื้นฟูทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาล

ร่วมตรวจสุขภาพ โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า

10 มิถุนายน 2562
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และบริการเจาะหาค่าน้ำตาลในเลือด ณ โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา เนื่องในวันประชุมผู้ปกครอง

ร่วมเป็นวิทยากรในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562

7 มิถุนายน 2562
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ บริษัท อีซูซุ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด โดย นพ.วีระพงษ์ เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ คุณ กาญจนี ศรีนัดถา พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมการ ลด ละเลิก การสูบบุหรี่ และบรรยายให้กับพนักงาน เพื่อให้ตระหนักถึงโรค พิษภัยและโทษ ของการสูบบุหรี่ที่มีต่อผู้เสพและบุคคลรอบข้าง

ร่วมบริการตรวจสุขภาพประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนศรีวรการ จังหวัดฉะเชิงเทรา

7 มิถุนายน 2562
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และบริการเจาะหาค่าน้ำตาลในเลือด ณ โรงเรียนดาราจรัส บางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา เนื่องในวันประชุมผู้ปกครอง