ภาษา

ข่าว

ได้เมตตาสนับสนุน ขนมทองม้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์

1 กรกฎาคม 2563
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ มหาสุขานนท์ ผู้จัดการภาคอาวุโส นางปิยธิดา มหาปิยนนท์ ผู้จัดการศูนย์สาขา ฉะเชิงเทรา บริษัทไทยประกันชีวิตพร้อมทั้ง ท่านเจ้าอาวาส วัดพนมพนาวาส ได้เมตตาสนับสนุน ขนมทองม้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ร่วมให้ความรู้เรื่องโรค COVID-19โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา

25 มิถุนายน 2563
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคCOVID-19 และโรคไข้หวัดใหญ่ แก่บุคลากร คณะครู และผุ้ปกครอง พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา เพื่อนำไปปรับและปฏิบัติในสถานศึกษา การดำเนินการเรียนการสอนที่จะเปิดภาคเรียน เนื่องในวันประชุมคณะครูผู้สอน

ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันตนเองเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19

3 มิถุนายน 2563
ในวันที่ 9, 10, 15 เดือนมิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้รับเกียติเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากร คณะครู ของโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ดูแล และป้องกันตนเองเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อนำความรู้ และ วิธีการปฎิบัติดูแลนักเรียนทุกระดับชั้นของท่าน โดยมี คุณ กาญจนี ศรีปัตถา ตำแหน่งพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ทุกกำลังใจมีความหมาย

29 พฤษภาคม 2563
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความห่วงใยจากท่านทั้งหลาย
รวมทั้งการสนับสนุนที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
"เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 -19

มอบเครื่องตรวจเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มูลค่า 1,650,000.00 บาท

22 พฤษภาคม 2563
ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณพรสุดา หาญพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน และรองประธานฝ่ายจัดซื้อกลาง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องตรวจเส้นเลือดในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มูลค่า 1,650,000.00 บาท ให้กับศูนย์ไตเทียม ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 1 เครื่อง โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อเร็วๆ นี้