ภาษา

ข่าว

ตรวจสุขภาพบริษัท เค.เอส.โมล์ด พาร์ท จำกัด

15 พฤศจิกายน 2562
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้าตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมให้บริการตรวจสมรรถภาพทางตาเบื้องต้น ณ บริษัท เค.เอส.โมล์ด พาร์ท จำกัด

รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Gold Award เหรียญทองคำด้านการบริหารดีเด่น ภายในงาน ”ร้อยรักสามัคคี 60 ปี แพทย์เชียงใหม่”

14 พฤศจิกายน 2562
รศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Gold Award เหรียญทองคำด้านการบริหารดีเด่น ภายในงาน ”ร้อยรักสามัคคี 60 ปี แพทย์เชียงใหม่” จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ โดยมีศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกรุ่นเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

เข้าร่วมโครงการ อีซูซุคาร์แรลลี่การกุศลครั้งที่ 15 ปี 2562

14 พฤศจิกายน 2562
ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมการกุศล ในโครงการ อีซูซุ คาร์แรลลี่ การกุศล ครั้งที่ 15 และเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจัดสร้างห้องสุขา ชุดนักเรียนและอาหารกลางวัน รวมทั้งทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งได้รับความสุขและความสนุกอีกมากมาย

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า

14 พฤศจิกายน 2562
ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรระดับหัวหน้างาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน นพ.วีระพงษ์ เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เป็นประธานในการเปิดการอบรม อาจารย์ นพพร ยับยั่ง ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระดับหัวหน้างานมีความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในส่วนงาน อีกทั้งยังถือเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงการป้องกันและควบคุมอันตรายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นในส่วนงาน

นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมอวยพรในงานวันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

14 พฤศจิกายน 2562
ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ร่วมอวยพรในงานวันคล้ายวันเกิด ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมบัวเงิน ชั้น G โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์