ข่าว

การอบรมโครงการ "เพิ่มความรู้ด้านการบันทึกเวชระเบียน

21 กันยายน 2561

การอบรมโครงการ

ในวันที่ 12 กันยายน 2561 นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการใหญ่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานการอบรมโครงการ "เพิ่มความรู้ด้านการบันทึกเวชระเบียน INFORMED CONSENTW และ ได้เรียนเชิญนายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมรวมทั้งมีผู้เข้าอบรมทั้ง 12 โรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย