ข่าว

โครงการดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

18 ตุลาคม 2561

โครงการดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในโครงการดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ ณ หมู่บ้านเดอะทรัสต์ บ้านโพธิ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแก่สมาชิกในหมู่บ้าน ทั้งนี้ยังมีการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเคลือบฟลูออไรด์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมระบายสี ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ช้างน้อย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม