แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,800,3,800,9,500,10,000,12,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมฝากครรภ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมฝากครรภ์
ราคา 8,960,6,240 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ราคา 3,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร และ ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร
ราคา 5,900,2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษ

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษ 999 บาท
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

คลินิกอายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่
ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรี

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรี
ราคา 7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561