แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,800,3,800,9,500,10,000,12,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่
ราคา 4,100,6,000,6,600 บาท
วันหมดอายุุ 9 สิงหาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 2 สิงหาคม 2561

โปรแกรมฝากครรภ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมฝากครรภ์
ราคา 8,960,6,240 บาท
วันหมดอายุุ 2 สิงหาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร และ ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร
ราคา 5,900,2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษ

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษ 999 บาท
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

คลินิกอายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่
ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรี

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรี
ราคา 7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561