แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ คร่าชีวิต หญิงไทย เป็นลำดับต้นๆ ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ด้วยวัคซีน HPV
ราคา 2,500 , 3,500 , 4,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมฝากครรภ์สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมกับสำนักงานหลักประกันสังคมแห่งชาติ จัดทำ โปรแกรมฝากครรภ์สำหรับประชาชนไทยทุกสิทธิ์
ราคา ฟรี บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจนิวโมคอคคัส

คลินิกกุมารเวชกรรม
เชื้อนิวโมคอคคัส เชื้อร้ายที่ดื้อยา และ คร่าชีวิตเด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ทั่วโลกกว่า 1,000,000 คน ทุกปี สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีด วัคซีน นิวโมคอคคัส
ราคา 8,100 , 5,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

คลินิกอายุรกรรม
แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ราคา 760 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา แบ่งออกเป็น 3 แบบเพื่อทุกช่วงอายุ

ซิลเวอร์ แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี
ทุกเพศ เป็นพื้นฐานการตรวจสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี
และการดูแลสุขภาพโดยคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โกล แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี
ทุกเพศเป็นการตรวจสุขภาพ เพื่อหาความผิดปกติของ
ร่างกายทั้งภายในและภายนอกโดยคำแนะนำจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

แพลตตินั่ม แพ็กเกจ เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี โดยแยก
ออกเป็น ชาย หญิง เป็นการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ราคา 1,800 , 3,800 , 9,000 , 9,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนโรต้า

คลินิกกุมารเวชกรรม
ไวรัสโรต้าเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่เมื่อได้รับเชื้อนี้เข้าไปในร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง มักจะพบในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งไวรัสชนิดนี้สามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก แต่พบได้บ่อยสุดในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ไวรัสสามารถเจริญเติบโตได้ดี

นอกจากนี้เชื้อไวรัสโรต้านี้เป็นเชื้อโรคติดต่อที่สามารถติดต่อผ่านการสัมผัส เช่น การกิน ดูดหรืออมนิ้ว เป็นต้น ไวรัสจะไปทำให้เกิดการติดเชื้อในลำไส้เล็ก และทำลายเยื่อบุผนังลำไส้ทำให้มีการอักเสบในลำไส้ และมีอาการอุจจาระร่วงอย่างรุนแรง
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แผนกตรวจสุขภาพ
มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด คร่าชีวิตหญิงไทยเป็น อันดับ 1
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม

คลินิกอายุรกรรม
แพ็กเกจวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม
ราคา 3,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบ

คลินิกอายุรกรรม
โรคปอดอักเสบ สามารเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย
โดยเฉพาะที่เกิดจากการติดเชื้ออาจมีความรุนแรง
มากจนนำไปสู่การเสียชีวิตได้ และในกรณีของ
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อมักพบบ่อย
ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562