แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 1,800,3,800,9,500,10,000,12,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร และ ให้คำปรึกษาด้านการมีบุตร
ราคา 5,900,2,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษ

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีราคาพิเศษ 999 บาท
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 1 มกราคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่

คลินิกอายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนปอดอักเสบในผู้ใหญ่
ราคา 3,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรี

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับสตรี
ราคา 7,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพ็กเกจวัคซีนเด็กราคาพิเศษ

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนเด็กราคาพิเศษ
ราคา 7,500,10,000,13,500,20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561

แพ็กเกจวัคซีนโรต้า

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีนโรต้า
ราคา 4,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2561