ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีน IPD ในเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจวัคซีน IPD ในเด็ก
ราคา 4,500-11,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
ราคา 4,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจตรวจสุขภาพประจำปี Snnual Check UP

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจตรวจสุขภาพประจำปี Snnual Check UP
ราคา 999 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย
ราคา 32,000,48,000,50,000,43,000,48,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียน

แผนกตรวจสุขภาพ
สุขภาพของลูกไม่ใช่เรื่องเล่น
ราคา 890 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)

คลินิกกุมารเวชกรรม
แพ็กเกจฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)
ราคา 750,1,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจค้นหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกัน

แผนกตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจค้นหาเชื้อ-ภูมิคุ้มกัน
ราคา 800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมฝากครรภ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
"ดูแลลูกรักตั้งแต่ในครรภ์ ด้วยโปรแกรมฝากครรภ์"
ราคา 6,600,3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรมแกรมตรวจสุขภาพวันว่างเบาๆ

แผนกตรวจสุขภาพ
สุขภาพดี..เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้
ราคา 1,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564