ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปอด ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำราคา : 6,500 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563