ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า

คลินิกกุมารเวชกรรม
" เชื้อไวรัสโรต้า " คือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอุจจาระร่วงอย่างรุงแรง ซึ่งพบในเด็กทารกและเด็กเล็ก
ราคา 2,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจจรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

-
แพ็กเกจจรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
ราคา 990,1,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
ราคา 559 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

-
มะเร็งปาดมดลูก คร่าหญิงไทย เป็นอันดับต้นๆ
ราคา 1,250,2,500,3,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (วิ่งสายพาน)

-
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (วิ่งสายพาน)
ราคา 3,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2564