ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจฝากครรภ์

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
การตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจ ต้องปรับตัวทำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมกับการเติบโตในแต่ละช่วงเวลา ตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณแม่และลูกน้อย
ราคา 8,960,6,240,3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

คลินิกกุมารเวชกรรม
การตั้งครรภ์ และการคลอดเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงทุกๆ คน เนื่องจากเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในช่วงชีวิตของสตรี ซึ่งทุกครอบครัวมีความคาดหวังที่จะได้ทารกที่แข็งแรง และมารดา ผ่านกระบวนการคลอดไปได้อย่างปลอดภัย โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา จึงให้ความสำคัญกับการให้กำเนิดชีวิตใหม่ เราจึงพร้อมที่จะดูแลคุณแม่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดยให้บริการปรึกษาสูตินรีแพทย์ ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ จนถึงวันคลอด และลูกน้อยออกมาลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย โดยบุคลากรทางการแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ราคา 32,000,29,000,43,000,39,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

คลินิกอายุรกรรม
มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่มีอัตราคร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะมะเร็งปอดมักไม่มีสัญญาณเตือนในระยะแรก กว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ก็เป็นระยะที่มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายแล้ว ทำให้รักษาได้ยาก
หากตรวจพบมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ในระยะแรก โอกาสรักษาให้หายขาดได้จะมีสูง การตรวจคัดกรองสามารถช่วยให้ค้นพบมะเร็งปอดได้เร็วขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้ ดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงควรมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้รับคำแนะนำ โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการตรวจ
สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702-19 ต่อ 1147 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ราคา 6,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมศัลยกรรมตกแต่ง

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
นอกจากความก้าวหน้าทางวิทยาการทางการแพทย์ในหลากหลายด้านแล้ว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ยังเปิดกว้างด้านการบริการ คลินิกศัลกรรมตกแต่ง จากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเปิดให้บริการ
ทุกวันพุธ เวลา 17.00-20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702-19 ต่อ 2111,2122 คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ราคา 12,000,14,000,12,000,10,000,16,500,6,000,12,000,16,000,8,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมสลายนิ่ว ด้วยคลื่นความถี่สูง

คลินิกอายุรกรรม
โปรแกรมสลายนิ่ว ด้วยคลื่นความถี่สูง
อาการของโรคนิ่ว
1.ปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย น้ำปัสสาวะน้อยผิดกว่าปกติ
2. ปวดรุนแรงเป็นช่วงๆ บริเวณข้างลำตัวและหลัง บางครั้งอาจปวดช่องท้อง ด้านล่างลงไปจนถึงขาหนีบ
3. ปัสสาวะมีเลือดปน มีสีน้ำตาลหรือสีชมพู
4. คลื่นไส้ อาเจียน
5. มีไข้หนาวสั่น
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702-19 ต่อ 1147 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ราคา 55,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562