ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

คลินิกกุมารเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านม นับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ การป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด หลักการที่สำคัญคือควรฉีดตั้งแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ 15 ปี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1151 คลินิกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 6,200,8,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

แพคเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในหญิงไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากมะเร็งเต้านมการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกจึงเป็นแนวทางการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1140 คลินิกสูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 9,600,11,700 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
ผู้หญิงไทย..ช่วงอายุ 30ปีขึ้นไป หรือเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ก็เริ่มเสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก จึงควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่ม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1140 คลินิกสูติ - นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 2,500,3,500,4,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม

คลินิกอายุรกรรม
ไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เลือด น้ำลาย ถ่ายทอดจากมารดาสู่บุตร หากอาการรุนแรงมากจนมีอาการซึม ตาเหลือง ตัวเหลือง ไม่รู้สึกตัว ตับมีขนาดเล็กลง ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะตับวายและเสียชีวิตในที่สุด

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ
สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1161 คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 3,600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมกายภาพบำบัด สำหรับผู้ป่วย

คลินิกกายภาพบำบัด
การกายภาพบำบัด คือ การบำบัด รักษา ฟื้นฟูอาการเจ็บปวด
ทั้งกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ กระดูก ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากภาวะกระดูกกดทับเส้นประสาท
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายซึ่งจะมีการใช้เทคนิคการนวดด้วยมือผสานกับเครื่องมือ
ทางกายภาพฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ที่มารับบริการและเลือกใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล และแต่ละโรค

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1286,1288 แผนกกายภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 2,250,3,700,3,000,4,750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมส่องกล้องมะเร็งทางเดินอาหาร

คลินิกอายุรกรรม
โปรแกรมส่องกล้องทางเดินอาหาร
ท่านทราบหรือไม่?

- ผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกและเสียชีวิตกว่า 5 แสนคนในแต่ละปี
- ประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ สูงเป็นลำดับ 3 ในเพศชายและลำดับ 5 ในเพศหญิง
- และพบว่ามะเร็งของกระเพาะอาหารและหลอดอาหาร ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมะเร็งทั้งหมด
หากคุณมีอาการเหล่านี้
- จุกแน่นใต้ลิ้นปี่ เสียดท้องเป็นประจำ
- ปวดแสบท้องทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง
- จุกแน่น จุกเสียดท้อง และมีลมในท้องเป็นประจำ
- น้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร
- มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นประจำ
- อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ
- มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็ง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1161 คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 10,000,12,000,20,000,27,00027,000,34,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจค้นหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

คลินิกอายุรกรรม
ตับอักเสบ เป็นภาวะที่มีอาการอักเสบ เกิดการทำลายของเซลล์ตับทำให้การทำหน้าที่ต่าง ๆ ของตับผิดปกติร่างกายมีการเจ็บป่วยไม่สบาย
สาเหตุของโรคตับอักเสบ
ที่พบบ่อยที่สุดคือ การติดเชื้อไวรัส รองลงมาเกิดจากพิษสุรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของตับเรียกว่า ไวรัสตับอักเสบ ได้แก่ ไวรัส ตับอักเสบ เอ บี ซี ดี อี ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซึ่งเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุด

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1161 คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

แผนกตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 2,200,4,500,6,200,7,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ
"ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย หน้ามือ สัญญาณเตือนโรคหัวใจ"

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ

สอบถามเพิ่มเติม : 038-812 702 ต่อ 1274,1276 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

www.Kasemrad.co.th
www.facebook.com/kasemrad.ch
ราคา 3,200,3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2563