ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
วัคซีนเด็ก วัคซีนทางเลือกเสริมในการสร้างภูมิคุ้มกัน
เพื่อป้องกันโรคในเด็ก ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ราคา 7,800,10,800,13,000,20,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมกายภาพบำบัด

คลินิกกายภาพบำบัด
“การกายภาพบำบัด คือ การบำบัด รักษา ฟื้นฟูอาการเจ็บปวด
ทั้งกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ กระดูก ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจากภาวะกระดูกกดทับเส้นประสาท
ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายซึ่งจะมีการใช้เทคนิคการนวดด้วยมือผสานกับเครื่องมือ
ทางกายภาพฯ ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ที่มารับบริการและเลือกใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล และแต่ละโรค”
ราคา 2,100,3,400,3,000,4,750 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ และป้องกันการได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต ที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจ และระบบอื่นๆในร่างกาย
ราคา 1,250 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก

คลินิกกุมารเวชกรรม, คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
-
ราคา 7,300,8,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

แพ็กเกจมะเร็งปากมดลูก

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
-
ราคา 9,600,11,400 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรม ตรวจค้นหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี

คลินิกอายุรกรรม
-
ราคา 800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 4,300,2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 2,800,2,300 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก

แผนกตรวจสุขภาพ
-
ราคา 3,500,3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2562