ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

9 กรกฎาคม 2561

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ดูแลใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติ