ประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการแล้ว "รากฟันเทียม"

27 มิถุนายน 2562

เปิดให้บริการแล้ว

กลับมายิ้มได้อย่างมั่นใจ ทางเลือกทดแทนสำหรับคนที่สูญเสียฟันและรากฟันธรรมชาติ 

สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702-19 ต่อ 1282 คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา