ภาษา

ประชาสัมพันธ์

แผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม (เบิกได้ตามวงเงิน)

30 สิงหาคม 2562

แผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา  บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม (เบิกได้ตามวงเงิน)

แผนกไตเทียมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 
บริการฟอกไต สิทธิข้าราชการ และประกันสังคม (เบิกได้ตามวงเงิน)
สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702-19 ต่อ 1267,1268 แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา