ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกองทุนทดแทน

7 ตุลาคม 2562

ขอเชิญตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกองทุนทดแทน

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอเชิญตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกองทุนทดแทน พญ.พรอิสรา พชรเศรษฐสกุล แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ให้ความรู้เรื่องโรคแสง สี เสียง ฝุ่น ที่เกิดจากการทำงาน พร้อมทั้งวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม ฉะเชิงเทราแนะนำให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและกองทุนทดแทน

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมชั้น6 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

สอบถามเพิ่มเติม: 038-812 702-19 ต่อ 1953 แผนกการตลาดสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา