ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์ผิวหนัง

ศูนย์ผิวหนัง

ข้อมูลทั่วไป

ให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านผิวหนัง หรือต้องการการดูแลผิวพรรณเป็นพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง พร้อมด้วยอุปกรณ์การรักษาที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

-

สถานที่ & ติดต่อ

แผนกศูนย์อายุรกรรม ( ผิวหนังทั่วไป ) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น ชั้น 1 โทร.02-910-1600 ต่อ 1000 , 1057